Dom zaščite in reševanja z medgeneracijskim centrom Rakek

Infrastruktura, Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
2021, 2022
Krajevna skupnost Rakek
1.200.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Pokopališče Rakek, 1381 Rakek
Oktober 2021
Junij 2022