Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov