Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

Organizacijska enota

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov