Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev - skladnost s prostorskimi akti/skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in infrastrukture - Pravilnik ULRS št. 36/2018

Pristojni, dodatne informacije