Krajevna skupnost Rakek

1381 Rakek
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Franc ŠIVEC
  • namestnica predsednika, Anja PRELAZ
  • član, Daniel MATIČIČ
  • članica, Jana SKUK
  • član, Drago FRLAN
  • članica, Dragica UDOVIČ
  • član, Jeronim STERŽAJ
  • član, Luka ŠPANIĆ
  • član, Domen SKUK