Asfaltiranje zunanjih površin pred gasilskim domom v Žerovnici

Infrastruktura
2023
Krajevna skupnost Grahovo
19.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Prostovoljno gasilsko društvo Žerovnica, 1384 Grahovo
Oktober 2023
November 2023