Krajevna skupnost Grahovo

1384 Grahovo
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Rajko INTIHAR
  • namestnik predsednika, Boštjan TELIČ
  • član, Franc JENC
  • članica, Ksenija PREŽELJ
  • članica, Ivanka LOGAR
  • članica, Nikita LUNKA
  • član, Martin MIŠIČ