Izgradnja kanalizacije Selšček in Begunje pri Cerknici

Infrastruktura
2021, 2022, 2023
Krajevna skupnost Begunje
4.782.263,44 EUR
Lastni projekti
V teku
Oktober 2021
November 2023