Rekonstrukcija ceste Grahovo–Bločice

Promet, Infrastruktura
3.600.000,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
Začetek septembra 2021
Avgust 2022