Rekonstrukcija Ljubljanske ceste, Rakek (II. faza)

Promet
Krajevna skupnost Rakek
621.809,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
210.130,00 €
V teku
Januar 2021
Začetek avgusta 2021