Ureditev regionalne ceste R3-643 skozi Begunje pri Cerknici

Infrastruktura
Krajevna skupnost Begunje
2.030.000,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
V teku
Oktober 2018
320 dni od podpisa izvajalske pogodbe