Predstavitev projekta v Begunjah pri Cerknici

20. 9. 2018