Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Cerknica v letu 2022

7. 2. 2022
07.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2022 do 00:00
6.000,00 €
410-005/2022
07.02.2022
Vida Tekavec
017096100