Javni razpis za subvencioniranje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju Občine Cerknica v letu 2020

07.02.2020
07.02.2020
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2020 do 00:00
Samo Mlinar
samo.mlinar@cerknica.si
017090612