Poziv delujočim podjetjem na območju občine Cerknica

19.03.2020