Ureditev ceste Dolenja vas - IC Podskrajnik

Infrastruktura
Krajevna skupnost Cerknica
120.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Maj 2018
September 2018

Podatki o financiranju