Domov Vloge in prijave Vloge, obrazci

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE