Obnova vodovoda Kožljek–Bezuljak

Infrastruktura, Okolje
2024
Krajevna skupnost Begunje
211.658,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Kožljek, 1382 Begunje pri Cerknici
April 2024
September 2024