Ureditev avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah

Promet, Infrastruktura, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2024
Krajevna skupnost Begunje
140.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Gorenje Otave, 1380 Cerknica
Junij 2024
September 2024