Nove oglaševalske table

Infrastruktura
2023
Krajevna skupnost Cerknica
38.950,00 €
Lastni projekti
V teku
Oktober 2023
November 2023