Rekonstrukcija in asfaltiranje javne poti v naselju Podslivnica

Infrastruktura
2023
Krajevna skupnost Begunje
55.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Podslivnica, 1382 Begunje pri Cerknici
September 2023
Oktober 2023