Seja sekcije občin SOS s sedežem upravnih enot

Termini
12.09.2022 (ponedeljek) ob 10:00