Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah in objektih v lasti Občine Cerknica

29. 7. 2022
29.07.2022
Javni razpisi in javni natečaji
23.08.2022 do 00:00
3504-0030/2022
29.07.2022
Maruša Opeka