Prijava začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja - dokumentacija

Organizacijska enota

Pristojni, dodatne informacije