Asfaltiranje ceste proti Otonici in pri Mahnetih

Infrastruktura
2022
Krajevna skupnost Cajnarje - Sveti Vid
246.118,90 EUR
Lastni projekti
V teku
Junij 2022
Avgust 2022