Vodovod in optično omrežje v Dolenji vasi

Infrastruktura, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2022
Krajevna skupnost Cerknica
Lastni projekti
V teku
Dolenja vas, 1380 Cerknica
Maj 2022
Začetek julija 2022