Sestanek strokovnega sveta Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Termini
26.05.2022 ob 11.00