Izvedba prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica v občini Cerknica

Infrastruktura, Zdravstveno varstvo
2022, 2023
2.072.565,28 EUR
Lastni projekti, Drugi viri, Proračun RS
V teku
Zdravstveni dom Cerknica, 1380 Cerknica
September 2022
Oktober 2023