Izvedba prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica v občini Cerknica

Infrastruktura, Zdravstveno varstvo
2.072.565,28 €
Lastni projekti, Drugi projekti, Proračun RS
V načrtu
Zdravstveni dom Cerknica, 1380 Cerknica
September 2022
Oktober 2023