19. redna seja občinskega sveta Občine Cerknica

Seja je potekala dne 08.07.2010 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

STATUT OBČINE CERKNICA (030-0003/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 08.07.2010
Začetek veljavnosti: 23.07.2010
SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI CERKNICA V LETU 2010 (007-0023/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 08.07.2010
Začetek veljavnosti: 31.07.2010