Ureditev Hacetove ulice v Cerknici

Infrastruktura
Krajevna skupnost Cerknica
50.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Začetek oktobra
Začetek marca