Zaščitna ograja v Begunjah pri Cerknici

02.09.2020