Ureditev cestnega odseka od stanovanjske soseske do pokopališča