Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica

Predpisi, na katere predpis vpliva