Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskega podrobnega prostorskem načrtu za območje enote urejana MR 05/1 v Martinjaku

9. 7. 2021
09.07.2021
Javna naznanila in razgrnitve
20.08.2021 do 00:00
3500-3/2019
05.07.2021
Tamara Klepac Sterle
tamara.sterle@cerknica.si
01 70 90 628
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog