Avtobusno postajališče in obračališče na Bloški Polici

Promet
400.000,00 €
Zakon o financiranju občin, Lastni projekti
Zaključeno
Konec avgusta
Sredina oktobra