Javno naročilo za izvedbo geodetskih storitev za leti 2020 in 2021

07.02.2020
07.02.2020
Javna naročila
20.02.2020 do 09:00
Helena Šlajnar
helena.slajnar@cerknica.si
017090626