IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNO INTERPRETACIJSKEGA OBJEKTA OB CERKNIŠKEM JEZERU

Turizem, Izobraževanje
417.663,71 €
Lastni projekti
V teku
30.08.2019
31.03.2020